MENÜ
Ahmet Öner Gezgin
DENEYSEL FOTOGRAFİ ÜZERİNE…

“80’li yılların Türkiye’sinde fotoğrafçı fırsatçılığı bağlamında betimlemeye dayalı kalıpların yıkılmasında önemli rol oynayan, dönemin kurama ve uygulamaya dönük altyapısının oluşmasına katkı sağlayan ve ivme kazandıran birisi olarak; yaşanılan nesnel gerçeklik içinde ‘an’ı fotograflamak yerine izlemeyi; zaman içinde düş gücünden, bir düş ya da bilinçaltı bir dürtüden kaynaklanan şeylerin imgelerini birleştirerek, öteki gerçeklikle yüz yüze gelmenin akışkan bir yolu olarak, tıpkı tiyatroda olduğu gibi, kendi öznel gerçekliğimi yaratmayı ve çalışmalarıma yansıtmayı ilke edindim.

Man Ray’in de dediği gibi, fotografik göstergelerin oluşum aşamasında sadece mümkün olduğu kadar özgür olmaya çalışırım. Benim çalışma tarzımda kimse bana hükümdarlık yapamaz ya da yol gösteremez. Onlar işin sonunda beni eleştirebilirler. Fakat artık çok geçtir; iş yapılmıştır ve özgürlük son damlasına kadar sindirilmiştir. Bu zor bir iştir; fakat bu hissi yaşamaya değer.”

– Ahmet Öner Gezgin


ÖZGEÇMİŞ

1970 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (İDGSA) Tekstil Bölümü’nü, 1972’de Devlet bursu alarak gittiği Kunst Hochschule Kassel’de (Almanya / Ehem. Gesamthochschule Kassel) “deneysel fotografi” ve “grafik tasarım” ihtisas eğitimini 1977’de bitirdi. 1975 yılında Europhot’un Chalon-Sur-Saon’da (Fransa) düzenlediği seminer çalışmalarına ve 1981’de Avusturya Bilim ve Araştırma Federal Bakanlığı’nın davetlisi olarak gittiği Salzburg Yaz Akademisi’nde fotograf seminer ve workshop çalışmalarına katıldı.

1978 yılında İDGSA Grafik Bölümü’nde Asistan olarak akademik göreve başladı. 1987’de yardımcı doçent, 1988’de doçent ve 1998’de profesör oldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, Fotograf Bölümü Başkanlığı; Işık Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Başkanlığı ile İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı idari görevlerinde bulunan Ahmet Öner GEZGİN, Türk fotografına Deneysel Fotografi anlayışını getiren, felsefesini savunan ve bu anlayış doğrultusunda çalışma üretenlerin en önemli öncüsüdür.

1974 yılında ilk kişisel sergisini “OBJELER” başlığı altında Kassel’de açtı. Bunu, 1980’de İDGSA’da “GERÇEK VE FANTEZİ“, Almanya’da (Osnabrück) “DENEYSEL FOTOGRAFİ“, 1989’da Uluslararası 2. İstanbul Sanat Bienali kapsamında “KAVRAMSAL VE GÖRSEL İMGELER-1”, 1990’da Ankara’da “KAVRAMSAL VE GÖRSEL İMGELER-2”, 2004 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde “11 GALERİ 11 SERGİ”, 2016’da Fotoistanbul, Uluslararası Fotograf Festivali kapsamında “ÖTEKİ YÜZ” sergileri izledi. 1989-1998 yılları arasında “DENEYSEL FOTOGRAFİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI-1, -2, -3” sergilerini düzenledi ve değişik kentlerde izleyiciler ile buluşturdu.

1982’de GRUPA JUNIJ Sanat Topluluğu’nun uluslararası Junij’82 Ljublyana ve Belgrad sergileri, 1984’te 12. İstanbul Festivali kapsamında “ÖNCÜ TÜRK SANATINDAN BİR KESİT” sergisi, 1986’da “ART OF TODAY” uluslararası sanat sergisi, 1991’de İstanbul Resim ve Heykel Müzeleri Derneği’nin düzenlediği “GÜNÜMÜZ SANATÇILARI 12. İSTANBUL SERGİSİ”, 2005’te “BİR BİLANÇO: 80’li Yıllarda Türkiye’de Sanat Üretimi”, 2011’de “DÜNDEN BUGÜNE”, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Günümüz Sanatçıları 30.Yıl sergisi, 2012’de “DÜNDEN SONRA”, İstanbul Modern Fotoğraf Koleksiyon Sergisi, 2012’de Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD)’nin “DÜNYA SANAT GÜNÜ/WORLD ART DAY (WAD)” sergisi, 2013 yılında Ege Üniversitesi 5. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri /Ege Universıty 5th  İnternational EgeArt Art Days kapsamında “KIYIDA YAŞAM / Living On The Edge” sergisi, 2015’te TFSF / Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu organizasyonunda “USTALARIMIZDAN” Fotograf Sergisi, 2016’da “İNSAN İNSANI ÇEKERMİŞ / Othmar Pferschy’den Günümüze Türkiye Fotoğrafında İnsanın SerüveniPEOPLE ATTRACT PEOPLE / The Adventure Of Humanity in Photography Of Turkey From Othmar Pferschy To Today”, İstanbul Modern sergisi, 2017’de “BENİ BUL: Otoportreye Çağdaş Dokunuşlar” sergisi olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda karma – ortak sergiye yapıtlarıyla katıldı.

FOTO-SCENE / Magazin für Visuelle Kommunikation, Almanya (1980), FILTER / Magazin für Fotografie, Film und Heimlabor, Almanya (1980), “GRUPA JUNİJ” Sanat Topluluğu’nun uluslararası “Junij 82” sergisi (1982), “GRUPA JUNIJ” Uluslararası Sanat Kolleksiyonu Sergisi (1985), “ART OF TODAY” Uluslararası Sanat Sergisi (1986), Uluslararası 2. İSTANBUL SANAT BİENALİ (1989) genel kataloğunda, PDN PHOTO DISTRICT NEWS, “New Photography In Turkey” by Mark Simon, New York (1996), PHOTOGRAPHERS INTERNATIONAL “Turkish Photography”, Taiwan (1998), İstanbul Fotoğraf Merkezi “Koleksiyon Sergisi 2005”, “BENİ BUL: Otoportreye Çağdaş Dokunuşlar, 2017” sergi kataloğunda ve daha bir çok yurtiçi ve yurtdışı dergi ve sergi kataloglarında çok sayıda yapıtları yayımlandı, çalışmalarına atıflar yapıldı.

Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği 1. Devlet Fotograf Yarışması sergisinden (1983), “Kavramsal ve Görsel İmgeler 2” Ankara sergisinden (1990), Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği 51. Devlet Resim Heykel Sergisinden (1990) eserleri Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonuna, İstanbul Modern Sanat Müzesi (İstanbul Modern) koleksiyonuna 7 eseri (2004), “Koleksiyon Sergisi 2005” ten iki eseri İstanbul Fotoğraf Merkezi koleksiyonuna alındı. Balıkesir Ulusal Fotograf Müzesi’nde “kişiye özel” mekanda yer almaktadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı görevi sırasında, 2003 yılında 3 cilt olarak Bağlam Yayınları’ndan çıkan “AKADEMİ’YE TANIKLIK, GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ’NE BAKIŞLAR-1 (Resim-Heykel), -2 (Mimarlık), – 3 (Dekoratif Sanatlar)” yayının editörlüğünü yaptı.

1982 – 2014 yılları arasında çok sayıda sempozyum, seminer, konferans, söyleşi, panel / açıkoturuma konuşmacı olarak katıldı; basın / yayın organlarında fotografi üzerine yayımlanan makalelerine, sempozyum bildirilerine, Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) verileri doğrultusunda 2005 – 2017 yılları arasına 69 atıf yapıldı.